Veterinárna klinika

FotkaDopln01

 

Naša charakteristka

Prevencia, diagnostika a liečba ochorení spoločenských zvierat ako psy, mačky, fretky, domáce hlodavce, vtáky a plazy. 


Rozsiahle moderné prístrojové vybavenie, ambulancia s nadväznosťou na špecializované laboratóriá, spolupráca so štátnymi veterinárnymi ústavmi a špecializovanými veterinárnymi pracoviskami v SR.

 

ButonDole01

ButonDole02

ButonDole03